OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Pogoji za opravljanje vulkanizerskih storitev

Dejavnosti, ki ima po SKD (Standardna klasifikacija dejavnosti) naziv popravilo, montaža in zamenjava zračnic in plaščev, uravnovešanje koles v pogovornem jeziku pravimo vulkanizerstvo. Dejavnost spada v razred G45.2 Vzdrževanje in popravila motornih vozil.  Za opravljanje te dejavnosti je potrebno izpolnjevati tudi IZOBRAZBENI POGOJ in sicer je potrebno imeti vsaj ustrezno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) - tj. Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka. 

Tudi na OZS lahko opravite preverjanje in potrjevanje NPK Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka. Za informacije se obrnite na sekretarja sekcije ali na ga. Mojco Poje: mojca.poje@ozs.si

Izobrazbeni pogoj za opravljanje te dejavnosti je potrebno izpolniti ne glede na to ali dejavnost opravljate kot glavno dejavnost ali pa kot stransko dejavnost.  

Ključna dela v dejavnosti so: postavitev diagnoze o stanju pnevmatik in platišč, njihovo vzdrževanje in popravilo. Mnogi, ki opravljajo dejavnosti s področja SKD G45.20, so člani Obrtno-podjetniške zbornice, sekcije avtoserviserjev. Znotraj sekcije na tem področju deluje odbor vulkanizerjev, ki ga vodi članica Upravnega odbora sekcije ga. Sabina Markelj.