OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Priporočilo cenika vulkanizerskih storitev

Dejavnosti, ki ima po SKD (Standardna klasifikacija dejavnosti) naziv popravilo, montaža in zamenjava zračnic in plaščev, uravnovešanje koles v pogovornem jeziku pravimo vulkanizerstvo. Dejavnost spada v razred G45.2 Vzdrževanje in popravila motornih vozil.  Za opravljanje te dejavnosti je potrebno izpolnjevati tudi IZOBRAZBENI POGOJ in sicer je potrebno imeti vsaj ustrezno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) - tj. Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka. 

Tudi na OZS lahko opravite preverjanje in potrjevanje NPK Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka. Za informacije se obrnite na sekretarja sekcije ali na ga. Mojco Poje: mojca.poje@ozs.si

Izobrazbeni pogoj za opravljanje te dejavnosti je potrebno izpolniti ne glede na to ali dejavnost opravljate kot glavno dejavnost ali pa kot stransko dejavnost.  

Ključna dela v dejavnosti so: postavitev diagnoze o stanju pnevmatik in platišč, njihovo vzdrževanje in popravilo. Mnogi, ki opravljajo dejavnosti s področja SKD G45.20, so člani Obrtno-podjetniške zbornice, sekcije avtoserviserjev. Znotraj sekcije na tem področju deluje odbor vulkanizerjev, ki ga vodi članica Upravnega odbora sekcije ga. Sabina Markelj.

Priporočilo cenika je sprejel UO sekcije avtoserviserjev, pripravil pa ga je Odbor vulkanizerjev pri sekciji avtoserviserjev. Priporočilo cenika je bilo pripravljeno upoštevaje podatke s cenikov, ki veljajo na trgu.

Sekcija bo spremljala odzive članov in njihovo ravnanje ter na podlagi tega sprejela odločitve, kako bo na tem področju delovala v bodoče.