OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Avtoserviser / avtoelektričar

Delovna oprema

Delovna oprema je vsak stroj, aparat, orodje, naprava in druga oprema, ki se uporablja pri delu.

 

V avtoservisni dejavnosti se uporablja različna delovna oprema, naprave in ročno orodje, ki ob nepravilni uporabi in nepoučenosti lahko predstavlja nevarnosti za nastanek poškodb pri delavcih.

Delodajalec mora zagotavljati delavcem brezhibno delovno opremo, ki ne ogroža varnosti in zdravja, varnosti njihovega imetja in naravnega okolja.

Delovno opremo lahko upravljajo...