OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Avtoserviser / avtoelektričar

Varstvo pred požarom

Projektiranje požarne varnosti je pomemben segment požarne varnosti, saj se ukvarja z ukrepi za zgodnje odkrivanje in preprečevanje požara.

Za požarno varnost lahko v delovnem okolju naredimo veliko sami. Med aktivne ukrepe varstva pred požarom prištevamo naprave za odkrivanje, javljanje in alarmiranje, naprave za gašenje, naprave za odvod dima in toplote, varnostno razsvetljavo in naprave za oskrbo z električno energijo.

Da bi preprečili nevarnost požara in eksplozije ter onemogočili vire vžige, moramo v delavnici upoštevati sledeče:

  • če se pri opravilih na vozilih z notranjim zgorevanjem ne da izogniti uporabi virov vžiga, je treba poskrbeti,...