OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

AVK preiskuje Renault zaradi oviranja neodvisnih avtoserviserjev!

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence (AVK) je proti Renault Nissan Slovenija d.o.o. uvedla postopek ugotavljanja zlorabe prevladujočega položaja. Enako se je zgodilo še v drugih državah Evropske Unije. Preiskava je uvedena, ker naj bi proizvajalec vozil neodvisnim avtoserviserjem oteževal in onemogočal dostop do tehničnih informacij, ki so pomembne za strokovno popravilo vozil.

Šlo naj bi za ugotavljanje kršitve 9. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence in 102. člena Pogodbe o delovanju Evropske Unije. S tem je tudi onemogočeno enakovredno nastopanje avtoserviserjem na trgu! To zagotavlja tudi Uredba (EU) št. 461/2010 (tako imenovan Novi Montijev zakon) saj neodvisni avtoserviserji lahko servisirajo vozila tudi v času tovarniške garancije, prav tako kot pooblaščeni serviserji določenega proizvajalca, ob tem pa ni ogrožena tovarniška garancija, če avtoserviser upošteva tovarniške normative in standarde popravila vozila.

Pri tej preiskavi gre torej za ugotavljanje, ali Renault zagotavlja tehnične informacije in ponuja tehnična izobraževanja vsem avtoserviserjem (tako pooblaščenim, kot tudi neodvisnim) pod popolnoma enakimi pogoji. Sumi se, da  pooblaščenim serviserjem omogoča dostop do tehničnih informacij in tehničnih izobraževanj vozil znamke Renault, medtem ko neodvisnim serviserjem otežuje in onemogoča dostop do tehničnih informacij in tehničnih izobraževanj vozil znamke Renault. Prav te tehnične informacije in izobraževanja pa so potrebne za kakovostno izvajanje storitev popravil in vzdrževanja vozil in posledično za konkuriranje na trgu zagotavljanja storitev popravil in vzdrževanja vozil, s tem pa podjetje RENAULT neodvisne serviserje v primerjavi s pooblaščenimi serviserji postavlja v konkurenčno slabši položaj ter tako uporablja neenake pogoje za primerljive posle. Prav to pa predstavlja zlorabo prevladujočega položaja.

Kot že omenjeno, preiskava poteka tako na ozemlju Republike Slovenije kot tudi na znatnem delu notranjega trga Evropske unije.

AVK poziva vse osebe, ki imajo kakšne informacije o takih dejanjih, da jim pošljejo podatke, ki bi lahko bili pomembni za presojanje o tem, ali je do tega res prihajalo. Agencija mora na zahtevo osebe, ki je vir prijave ali vir drugih informacij, ki jih Agencija uporablja pri izvajanju svojih pristojnosti, varovati tajnost njene identitete, če ta izkaže za verjetno, da bi ji razkritje povzročilo občutno škodo. V primeru zahteve za varstvo svoje identitete, morate Agenciji ob predložitvi dokumentov predložiti tudi različico dokumentov, ki ne vsebuje podatkov, ki bi pomenili razkritje vira.

Podatke jim pošljite na naslov:  Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence (AVK), Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana - lahko tudi s pripisom na kuverti  »ZAUPNI PODATKI«.