OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Delovanje avtopralnic dovoljeno od 25.4. dalje

Vlada je na 28. dopisni seji dne 24.4.2020 sprejela odločitev, da se spremeni Odlok o dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

V Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji se v 2. členu v prvem odstavku na koncu 24. točke pika nadomesti z vejico, za njo pa se dodata novi točka, ki se glasita:»25. storitve zavarovalniškega posredovanja, 26. AVTOPRALNICE.«.

Ta odlok začne veljati 25. aprila 2020. 

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo