OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Možnost pridobitve NADOMESTNIH VINJET 2020

Pri sekciji avtoserviserjev avtoserviserjem in avtokleparjem pomagamo z nadomestnimi vinjetami. Nadomestne vinjete je mogoče pridobiti pod določenimi pogoji, kar sta ekskluzivno dogovorila Družba za avtoceste Republike Slovenije (DARS) in OZS.

Nadomestno vinjeto se izda le za primere, ki so določeni v 38. členu Zakona o cestninjenju (Ur.l. RS, št. št. 24/15 in 41/17) in sicer, če je cestninski zavezanec oz. lastnik vozila moral:

 • zaradi uničenja zamenjati vetrobransko steklo,
 • zamenjati vozilo ali vetrobransko steklo v garancijski dobi ali
 • oddal vozilo v razgradnjo.

 

Pogoji za pridobitev nadomestn-e/ih vinjet:

 • nadomestne vinjete lahko koristi le avtoserviser, ki legalno opravlja vsaj eno od navedenih dejavnosti (torej ima obrtno dovoljenje za dejavnost – razen če gre za izjemo po Obrtnem zakonu!):
  • vzdrževanje in popravila motornih vozil
   • mehanična popravila
   • popravilo karoserij
   • pranje, poliranje, ličanje vozil
   • popravilo vetrobranskih stekel in oken
  • ali je član GIZ agencija avtoserviserjev
 • ki upošteva pravila DARS glede izdaje oz. zamenjave nadomestne vinjete 
 • sočasno z vlogo za pridobitev nadomestnih vinjet je potrebno na DARS na mail  nadomestna.vinjeta@dars.si  poslati podatke avtoserviserja za nadomestne vinjete in zaprositi za sklenitev sporazuma DARS – avtoserviser (DARS želi imeti tak sporazum zato, da menjane vinjete pošlje avtoserviserju in ne stranki).

 

V letu 2020 je možno pridobiti dve vrsti letnih vinjet za dvosledna motorna vozila:

 • do največje dovoljene mase 3.500 kg – cestninski razred  2A 
 • z višino vozila nad prvo osjo 1,30 m ali več, katerih NDM ne presega 3.500 kg, s priklopnim vozilom ali brez njega – cestninski razred  2B

 

Na tak način avtoserviserji lahko svojih strankam pomagajo pri zamenjavi nadomestnih vinjet. Ob skrbnem ravnanju avtoserviserja je taka uporaba nadomestnih vinjet BREZ STROŠKOV.

SREČNO VOŽNJO!