OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Nesreča v Kemisu - kam še lahko oddajate odpadke?

Zaradi nesreče v Kemisu imajo tisti naši člani, ki so do sedaj oddajali (nevarne) odpadke Kemisu, težave, saj Kemis (začasno) ne sme sprejemati novih odpadkov. "Kemis d.o.o. mora glede na ugotovljene kršitve okoljevarstvenega dovoljenja, ki pomenijo ogrožanje zdravja ljudi ter okolja, prenehati z obratovanjem naprave, razen v delu sanacije območja naprave. Kemis lahko trenutno še vedno nastopa kot prijavitelj odpadkov za pošiljanje odpadkov preko meje, vendar ne sme odpadkov zbirati in vršiti obdelave odpadkov, razen v delu, ki se nanaša na sanacijo po nesreči" (vir: MOP - sporočilo za javnost 31.5.2017).

Zato priporočamo vsem, da se do nadaljnjega poslužujete alternativne rešitve in odpadke oddajate kateremu od preostalih zbiralcev. Osnovni predpis, ki ureja področje odpadkov je Uredba o odpadkih. To dopolnjujejo tri skupine predpisov:

  • v prvo skupino sodijo predpisi, ki obravnavajo posamezne vrste odpadkov (npr.: ravnanje z odpadnimi olji, embalažo in odpadno embalažo, baterijami)
  • v drugo skupino sodijo predpisi, ki obravnavajo objekte in naprave za ravnanje z odpadki (odlaganje, sežiganje)
  • v tretjo skupino predpisov oblikujejo predpisi o prekomejnem premeščanju odpadkov.

Zadeve so v pristojnosti Agencija RS za okolje (ARSO), kjer tudi vodijo evidence (na podlagi izdanih upravnih aktov in določil zakonodaje s področja ravnanja z odpadki). V teh evidencah najdete tudi evidenco predelovalcev, odstranjevalcev odpadkov, zbiralcev, prevoznikov, posrednikov pri ravnanju z odpadki, evidenco dobaviteljev baterij in akumulatorjev.

Tako na spletni strani www.arso.gov.si  najdete tudi seznam oseb, ki lahko ravnajo z različnimi odpadki – poiščete vrsto ali skupino odpadka, ki ga želite oddati in na seznamu boste našli pooblaščene in licencirane zbiralce. Pri pregledovanju bodite pozorni, katere odpadke lahko kdo zbira, saj vsak zbiralec ne sme zbirati vseh oz. katerih-koli odpadkov.