OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

NOVA OBVEZNOST: VODENJE EVIDENC EMBALAŽE IN PLASTIČNIH VREČK

Novela Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo je kompleksna in težko razumljiva. Zato v novici poiskušamo obrazložiti obveznosti, v prilogah pa najdete tudi podrobno obrazložitev tudi s praktičnimi primeri ter navodila (priloga 1 in priloga 2).  Obveznost vpisa v novo evidenco velja za embalerje, pridobitelje blaga in proizvajalce in pridobitelje servisne embalaže.

   1.  KDAJ NASTOPI OBVEZNOST VODENJA EVIDENC EMBALAŽE DANE NA TRG ZA PODJETJA?

Iz v nadaljevanju in v prilogah opredeljenega izhaja, da je obveznost vpisa in poročanja dejansko v praksi zaveza za veliko večino podjetij (tudi če imate le 1 kg embalaže!). V kolikor ste v dvomih, ali se morate vpisati ali ne, predlagamo, da se vseeno vpišete v evidenco ARSO - skladno z navodilom v PRILOGI 1. Vpis v novo evidenco o dajanju embalaže v promet kot obveznost velja za embalerje, pridobitelje blaga in proizvajalce in pridobitelje servisne embalaže. Vsi navedeni so se dolžni do 31.1.2018 vpisati v evidenco, vzpostavljeno pri ARSO ter za leto 2018 voditi evidenco o dajanju embalaže v promet. Ta mora vsebovati podatke o masi embalaže, dane v pomet, ločeno po vrstah embalaže in embalažnemu materialu. Na podlagi vzpostavljene evidence bo potrebno o embalažo dani na trg poročati na ARSO do 31.3.2019 za leto 2018. Obveznost podjetja nastale, če je vaše podjetje tisto, ki prvo vnese oz.da na trg Republike Slovenije embalažo, ki bo enkrat končala v odpadkih oziroma postala odpadna embalaža. Pri tem se upošteva embalaža, ki jo prodate skupaj s svojimi izdelki ali embalaža, ki ostane na vašem dvorišču, ko razpakirate izdelke iz tujine (brez predhodnega dobavitelja).

   2.  NOVE OBVEZNOSTI glede vodenja evidenc za PLASTIČNE NOSILNE VREČKE

Evropska direktiva zahteva poročanje, ki ima za cilj, da se zmanjša poraba vrečk. Noveli Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo in Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže določata nove obveznosti glede plastičnih nosilnih vrečk, danih na trg Republike Slovenije. Obveznost se nanaša na PLASTIČNE NOSILNE VREČKE - to so nosilne vrečke iz plastike, z ročaji ali brez, ki so na voljo potrošnikom na prodajnem mestu blaga ali izdelkov:

  • LAHKE PLASTIČNE NOSILNE VREČKE (LPNV) so plastične nosilne vrečke z debelino stene manj kot 50 mikronov
  • ZELO LAHKE PLASTIČNE NOSILNE VREČKE (ZLPNV) so plastične nosilne vrečke z debelino stene manj kot 15 mikronov, ki so potrebne iz higienskih razlogov ali namenjene za primarno embalažo živil, ki niso predpakirana, če to prispeva k temu, da se zavrže manj hrane.

Obveznosti glede vodenja evidenc (FURS in/ali ARSO) in poročanja za plastične nosilne vrečke, je podrobno opisano v PRILOGI 2.: Plastične nosilne vrečke.


Glede določenih nejasnostih še čakamo dodatna pojasnila od pristojnih služb. Ko jih prejmemo, vas bomo o tem takoj obvestili.