OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Nova zakonodaja o VARSTVU OSEBNIH PODATKOV – za obrtnike in podjetnike

Veste, kako zaščititi sebe? Veste kako zaščititi svoje podjetje? Za informacije in odgovore organiziramo SEMINAR!

Veliko avtoserviserjev ima opravka tudi z osebnimi podatki. Ker je bila sprejeta Splošna uredba (EU) 2016/679 o varstvu osebnih podatkov (GDPR - General Data Protection Regulation), to predstavlja pomembno reformo za upravljavce osebnih podatkov in posameznike - ter prinaša na tem področju precej novosti! Torej, če zbirate, uporabljate oz. obdelujete osebne podatke posameznikov (fizičnih oseb), potem morate pravočasno spoznati nova zakonska pravila. Zato na OZS organiziramo seminar, kjer boste izvedeli kdaj, kako in na katere novosti se morate v vašem podjetju pravočasno pripraviti. Uredba se bo uveljavila v državah članicah EU že 25. maja 2018!

 

Uredba bo vplivala na vse, ki zbirajo in obdelujejo osebne podatke (če npr. svojim strankam pošiljate maile, ...), še posebej pa na podjetja, ki se ukvarjajo s prodajo/trgovino. Cilj uredbe je, da bo mogoča uporaba osebnih podatkov le in samo samo za namen, zaradi katerega so bili le-ti dani oz. pridobljeni. 

Kaj pa so osebni podatki in kdaj se lahko obdelujejo?

Osebni podatek je katerikoli podatek, ki se nanaša na določeno ali določljivo fizično osebo, torej posameznika, na glede na obliko, v kateri je izražen. Določljiva fizična oseba pa je tista, ki se jo lahko neposredno ali posredno identificira s pomočjo njenih identifikacijskih številk (npr. EMŠO, davčna številka, telefonska številka, registrska številka vozila), ali s sklicevanjem na dejavnike, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto (npr. zaposlitev, naslov, funkcijo, položaj ali status v določenem subjektu, ipd.).

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.

ZVOP-1 torej za obdelavo osebnih podatkov določa zelo širok krog ravnanja oz. delovanj upravljavcev osebnh podatkov, zato Informacijski pooblaščenec opozarja, da je potrebno biti pri ravnanju z osebnimi podatki zelo previden.

Osebni podatki se lahko obdelujejo le, če tako določa zakon, ali če je podana osebna privolitev posameznika, čigar podatek se obdeluje. Tudi namen obdelave mora biti določen v zakonu, v primeru obdelave na podlagi osebne privolitve posameznika pa mora t biti predhodno seznanjen z njenim namenom.

Za najhujše kršitve bo lahko kazen znašala do 4 odstotke skupnega letnega prometa kršitelja ali do 20 milijonov evrov! In med hujše kršitve sicer med drugim po uredbi spada tudi obdelava osebnih podatkov brez soglasja posameznika! (www.ip-rs.si - spletna stran informacijskega pooblaščenca)  

 

Do takrat bo sprejet tudi nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).  Tako bodo na seminarju predstavljene ključne novosti nove GDPR in ZVOP-2 in tako boste pravočasno izvedeli na katere novosti se morate v vašem podjetju pravočasno pripraviti in kako to najlažje storite. Seminar je prilagojen manjšim in srednje velikim podjetjem ter obrtnikom, ki uporabljajo osebne podatke ali nudijo storitve povezane z obdelavo osebnih podatkov. Informacije bodo podane na enostaven in razumljiv način in podkrepljene s primeri za lažje razumevanje.

 

Seminar bo potekal v prostorih OZS, Celovška 71, Ljubljana

v četrtek, 5. aprila 2018 z začetkom ob 9:00 uri in bo trajal približno do  12:15 ure. Vodil ga bo Mag. Andrej Tomšič, namestnik Informacijske pooblaščenke.

Veseli bomo vaših predhodnih vprašanj, ki nam jih lahko posredujete že pred dogodkom po e-pošti: jana.golic@ozs.si

 

Več informacij o vsebinah seminarja dobite na spletni strani OZS.

PRIJAVA, KOTIZACIJA:  prosimo vas, da izpolnite spletno prijavo, tako, da kliknete na naslednjo povezavo "prijava na dogodek".

 

V A B L J E N I ! 

enaka zaščita osebnih podatkov se uvaja na področju celotne EU