OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Novo podaljšanje veljavnosti overitev meril

Na podlagi izvedene analize je bilo ugotovljeno, da je glede na trenutne razmere v Republiki Sloveniji nujno, da se obdobje, v katerem poteče veljavnost overitev meril, podaljša še za en mesec, torej do 31. maja 2020.