OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

SAJ NI RES. PA JE!

Avtoserviserji se pri svojem delu in poslovanju srečate s predpisi kar 7 različnih ministrstev, če pa poslujete tudi v tujini, pa kar z osmimi (8)! Da, prav ste prebrali. Pa si poglejmo:

  • Ministrstvo za infrastrukturo – je nekako matično ministrstvo, saj skrbi za vse, kar je povezano z vozili, varnostjo v cestnem prometu, evidencami motornih vozil in vozniških dovoljenj, temeljnimi kvalifikacije voznikov, socialno zakonodajo in tahografi, zakonodajo s področja prometa ter tudi dajatvami za ne/uporabo vozil v cestnem prometu
  • Ministrstvo za okolje in prostor – postane pomembno takoj, ko začnete razmišljati o graditvi in ureditvi prostorskega načrta, nato pa je potrebno urejati presojo vplivov na okolje glede hrupa, vode in zraka ter se ukvarjati z odpadki, ki nastajajo v dejavnosti – bodisi nenevarnimi kot tudi z nevarnimi
  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – če se srečujete z vsaj z eno od naslednjih zadev: urejanje delovnih razmerij, posredovanje del dijakom in študentom, upoštevanjem kolektivne pogodbe, varnost in zdravje pri delu pri delu, štipendiranje, črpanje sredstev evropskih kohezijskih skladov, socialno podjetništvo, delo invalidov
  • Ministrstvo za finance – ko imate opravka z denarjem, vrednostnimi papirji, davki in carino, če sodelujete bodisi v javno-zasebnem partnerstvu bodisi z lokalnimi skupnostmi, če ste upravičenec za državno pomoč, pa seveda računovodstvo, finančno premoženje in poroštva ter če se vključujete v sistem javnega naročanja, ne bo pa prijetno, če se boste ukvarjali z delom ali zaposlovanjem na črno
  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – skrbi za vas, ko gre za vprašanja podjetništva in obrti, ko je potrebno pridobiti obrtno dovoljenje ali katero od ostalih listin, ki so nujna za opravljanje dejavnosti, tudi če sodelujete v projektih tehnološkega razvoja in seveda pri vsem, kar se nanaša na notranji trg, saj so njihove pristojnosti tako storitve kot proizvodi ter varstva potrošnikov in varstvo konkurence
  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – ko gre za izobraževanje ali usposabljanje, če se srečujete z dijaki in vajenci
  • Ministrstvo za zdravje – ko zase ali zaposlene urejate zadeve s področja varnosti in zdravja na delovnem mestu
  • Ministrstvo za zunanje zadeve – pa skrbi za varovanju interesov Slovencev ter slovenskih pravnih oseb v tujini.

 

Zato smo na sekciji avtoserviserjev pri OZS pripravili strokovno srečanje, kjer se bomo s pristojnimi pogovorili o najbolj perečih problemih, hkrati pa vam bomo predstavili še nekatere zanimive in aktualne teme. Zelo podrobno se bomo posvetili tudi vprašanjem in problemom, s katerimi se srečujejo avtovleke/pomoč na cesti tako doma kot v tujini. Ker pa je avtoservisiranje tipična družinska obrt in v panogi deluje že kar nekaj obrtnikov druge in celo tretje generacije, bomo nekaj časa namenili tudi temu, kako najbolje opraviti prenos lastništva. Pridružite se nam torej na strokovnem srečanju avtoserviserjev, ki bo v četrtek, 12.10.2017 ob 12 uri na OZS v Ljubljani. VEČ