OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

seminar »NASTAJANJE ODPADKOV IN POROČANJE – POUDARKI in NOVOSTI«

Bliža se čas oddaje Letnega poročila o odpadkih - tega morajo oddati vsi izvirni povzročitelji odpadkov najkasneje do 31.3.2018!

NE POZABITE na oddajo poročila o odpadkih najkasneje do 31.3.2018 – če ste izvirni povzročitelji odpadkov:  torej je v preteklem koledarskem letu pri opravljanju vaše dejavnosti nastalo 5 kg nevarnih odpadkov ali 10 ton ostalih odpadkov oz. če zaposlujete vsaj 10 oseb. Zaradi novosti in številnih vprašanj, ki jih imate pri izpolnjevanju poročila ali jih imate v povezavi z novostmi na tem področju, vas vabimo na seminar, na katerem vam bo mag. Katarina Železnik Logar na praktičnih primerih prikazana izdelavo in urejanje poročila o odpadkih.

Seminar bo v četrtek, dne 15.3. ob 10:00 uri v mali sejni dvorani OZS, Celovška 69, Ljubljana!

Predavala bo mag. Katarina Železnik Logar:  je svetovalka na področju varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja, izdelave strokovnih ocen o vplivih na zrak, hrup,vode, izdelave strokovnih ocen obremenitve okolja s hrupom, izdelava revizij poročil o vplivih na okolje, izvajanje okoljskega monitoringa vplivov na okolje, meritve meteoroloških pogojev, …, piše pa tudi strokovne članke.

V okviru seminarja »NASTAJANJE ODPADKOV IN POROČANJE – POUDARKI in NOVOSTI« bodo poleg praktičnih primerov poudarki na naslednjem:

 • zahteve, ki jih morajo izpolnjevati povzročitelji po posameznih vrstah odpadkov:
  • vodenje evidenc, primeri evidenčnih tabel
  • izdelava in priprava potrebne dokumentacije
  • odpadki: ločeno zbiranje, začasno shranjevanje, označevanje, ipd.
  • poročanje, pooblastila zbiralcem oz. predelovalcem  
 • ravnanje z nevarnimi odpadki
 • zavezanci (kriteriji) za poročanje in priprava Letnega poročila – tako za proizvodne kot za storitvene dejavnosti - primeri
 • novosti in poglavitne zahteve glede na spremembo Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo:
  • kdo je embaler?
  • kdo je pridobitelj embaliranega blaga oz. servisne embalaže?
  • kdo je proizvajalec oz. pridobitelj servisne embalaže?
  • kdo so zavezanci za ravnanje z embalažo in odpadno embalažo?
  • kdo se je obvezen registrirati in kdo se je obvezen le vpisati v evidenco?
  • kaj je primarna embalaža, kaj je sekundarna embalaža, kaj so vrečke in kaj ne (odločitveno drevo)
  • vprašanja in odgovori.

 

Prijavnico najdete, če kliknete na www.ozs.si

V A B L J E N I !