OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Težave z odvozom nevarnih odpadkov

Požar v Kemisu povzročil težavo glede odvoza nevarnih odpadkov tudi obrtnikom in podjetnikom.

Skladno z EVIDENCO ZBIRALCEV ODPADKOV, ki imajo potrdilo o vpisu v evidenco ZBIRALCEV ODPADKOV na spletni strani ARSO, so v Sloveniji le tri (3) podjetja, ki prevzemajo nevarne odpadke: Kemis, Ekol in Saubermacher. Noben od teh ne deluje na celotnem področju Slovenije, Kemis trenutno sploh ne deluje. Zato so začeli predvsem tisti, ki so prej nevarne odpadke oddajali Kemisu, zaradi njegovega nedelovanja pa so dolžni in primorani najti drugega zbiralca dobivati sporočila od izbranih zbiralcev, da odvoza ne bodo več vršili, češ da imajo prezasedena skladišča.
 
Člani so zato na OZS naslovili več vprašanj, kot npr.:
1.       kaj narediti v primeru, da odvoza prevzemnik nevarnih odpadkov res ne bo opravilo?
2.       kaj storiti, če odpadki ne bodo prevzeti, saj teh odpadkov več kot leto dni sami ne smejo skladiščiti?
3.       več subjektov pa je tudi opozorilo, da delujoči prevzemniki izkoriščajo nastalo situacijo in so zato bistveno dvignil ceno odvoza.

Vprašanja smo naslovili na MOP. Ker je to problematika mnogih gospodarskih subjektov, je MOP takoj po novem letu organiziral krizni sestanek MOP, kjer so bili sprejeti naslednji zaključki:

  • MOP preveri ali je možno glede na krizne okoliščine formalno podaljšati rok za skladiščenje odpadkov na mestu nastajanja pri povzročiteljih iz sedanjih 12 na 18 mesecev (za industrijo bi bilo to dobrodošlo, da zaradi časovne prekoračitve podjetja ne bi bila v nasprotju z zakonom).
  • Poizve se ali so v Sloveniji ali pa v sosednjih državah še kake možnosti za skladiščenje nevarnih odpadkov oz. za direkten izvoz na obdelavo v tujino pred sežiganjem (v ta namen bo v kratkem organizirala sestanek s Kemis, Subermacher in Ekol, ki imajo nad tem najboljši  pregled);
  • Glede na ugotovitve se potem vključijo MOP/ARSO/IRSOP, da prednostno  izvedejo potrebne postopke.  

Obvestilo smo dobili tudi na OZS in vas z njim seznanjamo.