OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Davčni obračun za leto 2020 in vračilo državne pomoči po interventni zakonodaji

Datum dogodka

14.01.2021

Davčni zavezanci morajo do 31. marca 2021 pripraviti obračun davka od dohodkov pravnih oseb in obračun davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2020. Ob pripravi davčnega obračuna bodo morali tudi preveriti ali izpolnjujejo pogoje za prejeto državno pomoč po interventni zakonodaji. Cilj seminarja je ponuditi udeležencem strokovno praktičen seminar (delavnico) z napotki in priporočili za pripravo davčnega obračuna in pregled interventne zakonodaje s poudarkom na vračilu državne pomoči.

Svetovalni in izobraževalni center OZS

Program:

I. Davčni obračun za leto 2020
- Davčni obračun, rok za oddajo in plačilo davka
- Upoštevanje odbitka tujega davka
- Davčno priznani/nepriznani prihodki in odhodki
- Rezervacije, odpisi terjatev in prevrednotenje finančnih naložb
- Amortizacija
- Plače in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo
- Poslovanje s povezanimi osebami
- Davčne olajšave
- Posebnosti pri »normirancih«
- Omejitev olajšav in efektivna obdavčitev – prvič v letu 2020

II. Vračilo državne pomoči
- Neizpolnjevanje pogoja upada prometa (čakanje na delo, temeljni dohodek)
- Izplačilo dobička, poslovne uspešnosti in nagrad poslovodstvu
- Preplačila nekritih fiksnih stroškov
- Postopek vračila pomoči   

Predavateljica:
Jasmina Malnar Molek -
svetovalka v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Predavateljica ima več kot 28 let delovnih izkušenj s področja financ, računovodstva in davkov, ki jih je pridobila v družinskem podjetju in finančni organizaciji. Je članica Strateškega sveta za debirokratizacijo na davčnem področju in avtorica številnih člankov z računovodskega in davčnega področja.


Druge informacije (prijava, odjava, plačilo kotizacije, kontakt...):
 

  • Obvezna je spletna prijava na dogodek
  • Kotizacija se poravna pred pričetkom seminarja na transakcijski račun OZS, Celovška 71, Ljubljana, št.: 02013-0253606416 (NLB),  Sklic: 00 200035-davčna številka. Namen plačila: OTHR.
  • Potrdilo o plačilu se posreduje na e-naslov jana.golic@ozs.si,
  • Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma do vključno prvega dne izvedbe dogodka.
  • Pisne odjave poslane na jana.golic@ozs.si upoštevamo do 2 dni pred začetkom izobraževanja, sicer zaračunavamo 20 % kotizacije  za pripravo gradiva in druge administrativne stroške. Odjav na dan izobraževanja ne upoštevamo.
  • Brez odjave, kotizacijo zaračunamo v celoti.
  • Seminar bo organiziran za minimalno 7 udeležencev.
  • V  primeru prenizkega števila prijav do 2 dni pred izvedbo si pridržujemo pravico do odpovedi.
  • Dodatne informacije: Jana Golić: jana.golic@ozs.si, 01 5830 553.

PRIJAVA


Vljudno vabljeni!