OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Pogoji za upokojitev in za nadaljevanje dejavnosti po upokojitvi ter za delo upokojencev v letu 2023/24

Datum dogodka

01.12.2023

Pogoji za upokojitev in za nadaljevanje dejavnosti po upokojitvi ter za delo upokojencev v letu 2023/2024, s poudarkom na aktualnih zakonskih spremembah

  • Kraj: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška 71, Ljubljana - Učilnica
  • Datum: 01.12.2023
  • Ura: 09:30 - 13:15
  • Cena: 140,00 € + 22 % DDV - 170,80€
  • Za člane OZS in njihove zaposlene (POPUST 30 %) - 98,00 € + 22 % DDV - 119,56€

Bolj ali manj je že jasno, da se bodo v bližnji prihodnosti začela pogajanja za novo pokojninsko reformo ZPIZ-3, saj so na ministrstvu za delo že pred poletjem predstavili izhodišča predvidene reforme. Čeprav bo najbrž nov pokojninski zakon začel veljati šele v letu 2025, pa je prav gotovo dobro vedeti pod kakšnimi pogoji se bomo lahko do takrat upokojevali po sedaj veljavnem zakonu ZPIZ-2. Eden od namenov izobraževanja je tudi v tem, da se seznanite z bonusi (uveljavljanje dela pokojnine, ugodnejše vrednotenje pokojninske dobe), ki so jih lahko deležni tisti zavarovanci, ki se ne upokojijo takoj po izpolnitvi upokojitvenih pogojev ampak za nekaj časa odložijo upokojitev, ki pa jih ZPIZ ne prizna po uradni dolžnosti, ampak je potrebna aktivna vloga zavarovanca. Vsekakor je dobro poznati tudi značilnosti dvojnega statusa, ki omogoča kombinacijo aktivnega opravljanja dejavnosti ob/po upokojitvi in prejemanja pokojnine.

CILJ IZOBRAŽEVANJA je spoznati osnovne pogoje za upokojitev ter olajšave na podlagi osebnih okoliščin kot tudi finančne vzpodbude za tiste zavarovance, ki se ne upokojijo takoj po izpolnitvi upokojitvenih pogojev, nenazadnje pa tudi dvojni status, ki omogoča kombinacijo aktivnega opravljanja dejavnosti po upokojitvi.

PREDAVATELJ: Dušan Bavec, univ. dipl. prav., svetovalec-specialist za delovno in socialno pravo, zaposlen v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije z 23 letnimi svetovalnimi izkušnjami s področja delovnega in
socialnega prava. Je avtor več kot sto strokovnih člankov in za seboj ima več deset uspešno izvedenih seminarjev s področja delovno-socialne problematike. Kot predstavnik OZS je bil član strokovne delovne skupine OZS ob zadnji reformi delovnega prava v letu 2013 kot tudi ob reformi in vseh novelah pokojninskega sistema, trenutno pa je tudi član delovne skupine za sprejemanje reforme ZPIZ-3.

GRADIVO: da

Druge informacije (prijava, odjava, plačilo kotizacije, kontakt...):
- Obvezna je spletna prijava na dogodek tukaj
- Kotizacija se poravna pred pričetkom seminarja na transakcijski račun OZS, Celovška 71, Ljubljana, št.: 02013-0253606416 (NLB), sklic: 00 200035-davčna številka. Namen plačila: OTHR.
- Potrdilo o plačilu se posreduje na e-naslov izobrazevanje@ozs.si,
- Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma do vključno prvega dne izvedbe dogodka.
- Pisne odjave poslane na izobrazevanje@ozs.si upoštevamo do 2 dni pred začetkom izobraževanja, sicer zaračunavamo 20 % kotizacijes za pripravo gradiva in druge administrativne stroške. Odjav na dan izobraževanja ne upoštevamo.  Brez odjave, kotizacijo zaračunamo v celoti.
- Seminar bo organiziran za minimalno 7 udeležencev.
- V  primeru prenizkega števila prijav do 2 dni pred izvedbo si pridržujemo pravico do odpovedi.
- Dodatne informacije: izobrazevanje@ozs.si, 01 5830 504.

Vljudno vabljeni!