OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

razpis: NPK Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka

Datum dogodka

26.01.2022

Bi želeli opravljati delo vulkanizerja? Pridobitev NPK Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka vam omogoča potrditev vaših že pridobljenih delovnih izkušenj in neformalno pridobljenih znanj z javno veljavno listino. NPK je namenjen vsem zaposlenim v podjetjih, servisih in specializiranih delavnicah, kjer se ukvarjajo s prodajo, z zamenjavo, vzdrževanjem, hranjenjem pnevmatik in popravilom platišč na motornih vozilih ter priklopnikih.

PRIJAVITE SE DO 26.1.2022!

V kolikor bo kandidat s predloženimi listinami v osebni zbirni mapi izpolnjeval vse pogoje določene po katalogu, mu komisija lahko potrdi poklicno kvalifikacijo.
Če  kandidat s predloženimi listinami v zbirnim mapi ne izpolnjuje vseh pogojev določenih s katalogom, komisija kandidata na osnovi zapisnika povabi na preverjanje znanja. 

Datum preverjanja znanja: 10.02.2022

Informacije, prijava in dodatna pojasnila: TUKAJ