OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Priporočen cenik vulkanizerskih storitev

Upravni odbor sekcije avtoserviserjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) je na svoji 4. seji v marcu 2019  sprejel priporočene postavke za cenik vulkanizerskih storitev. Cenik zajema popravilo, montažo in zamenjavo zračnic in plaščev, uravnoteževanje koles, pa tudi krpanje, čiščenje, hrambo pnevmatik in platišč, geometrijo podvozja in še nekaj ostalih storitev.

Objavljen Priporočen cenik predstavlja le pripomoček članom za pripravo njihovega lastnega cenika. Priporočilo cenika je bilo pripravljeno upoštevaje podatke s cenikov, ki veljajo na trgu in na podlagi praktičnih izkušenj.

Pri pripravi lastnega cenika je potrebno upoštevati Pravilnik o načinu označevanja cen blaga, digitalnih vsebin in storitev ter objavi znižanja cene blaga (UL RS, št. 10/2023).

Skladno s Pravilnikom in zaradi korektnega informiranja strank o cenah storitev morate imeti na vidnem mestu v poslovnem prostoru, kjer je ta storitev potrošniku ponujena izobešen cenik. Cenik mora vsebovati cene oziroma postavke za vse storitve, ki jih zaračunate na izdanih računih. Ob tem je pomembno, da mora biti na ceniku cena storitve skupaj z davkom in z vsemi drugimi dajatvami. Ceno storitve lahko označite tudi kot npr.:

  1. ceno delovne ure
  2. ceno storitve, preračunano na mersko enoto.

Če se vgrajeno blago npr. pnevmatiko za vozilo opravljena storitev obračuna posebej, mora biti potrošniku na razpolago cenik vgrajenega blaga. Če prodajate tudi material oziroma blago, ki ga ne vgrajujete (torej prodajate potrošniku blago, ne opravite pa mu storitve), mora cenik vsebovati tudi cene za material (tudi z DDV) – torej mora biti navedena prodajna cena. Na ceniku morajo biti storitve in cene velikosti najmanj 5 mm. Pravilnik vsebuje tudi dodatna pojasnila glede razstavljenega blaga, pa tudi obveznosti podjetij ob znižanju cen v okviru oglaševanja. Priporočamo, da pravilnik podrobno preučite.