OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Avtoličar / avtoklepar

ES-izjava o skladnosti in oznaka CE

ES-izjava o skladnosti in oznaka CE dokazujeta, da naprava/stroj izpolnjuje zahteve, ki jih morajo izpolnjevati naprave/stroji, ki so dani na trg, da bi se lahko zagotovila njihov prost pretok ter njihova skladnost z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami, ter da so na voljo: tehnična dokumentacija, navodila za varno delo s strojem in navodila za varno uporabo naprave/stroja.

Oznaka CE je obvezna za stroje dane na trg EU po 1. januarju 1995.

Za stroje izdelane v Sloveniji pa je oznaka CE obvezna od 1.5.2003, ko je Slovenija pristopila k sporazumu PECA.

Stroj, ki nosi oznako CE in ga spremlja ES-izjava o skladnosti, velja za skladnega z...