OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Avtoličar / avtoklepar

Lakiranje

Lakiranje vozil oz. posameznih kosov vozil se izvaja v lakirnici = lakirno-sušilni komori za lakiranje in sušenje premazov. Lakirnica je prostor, v katerem se med obratovanjem vzdržujeta želen tlak in temperatura.

Lakirnica mora biti opremljena z ventilacijskim sistemom za dovod svežega zraka in odsesavanje onesnaženega zraka. V lakirnici praviloma dela samo en delavec, ki mora biti zaščiten z osebno varovalno opremo, ki jo določajo dobavitelji barv, lakov in drugih nevarnih snovi. Nevarne snovi, ki se uporabljajo v lakirnicah so predvsem organska topila in razredčila.

Delavci so lahko izpostavljeni barvam, topilom in razredčilom tudi pri pripravi barve. To je mogoče preprečiti z uporabo manj škodljivih snovi....