OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Avtoličar / avtoklepar

Potrebne registracije in dovoljenja

OBRTNO DOVOLJENJE

Zaradi varovanja življenja, zdravja in premoženja ljudi ali zaradi zagotavljanja varstva okolja, je za opravljanje različnih obrtnih dejavnosti potrebna ustrezna poklicna usposobljenost. To določa Uredba o obrtnih dejavnostih (Ur.l. RS, št. 63/13). Ta Uredba določa tudi obrtne dejavnosti in ustrezne poklicne usposobljenosti, za katere je treba pridobiti obrtno dovoljenje. Mednje sodi tudi avtoličanje/avtoklepanje..

 

...