OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Avtoličar / avtoklepar

Urbanistične in arhitekturne zahteve za graditev objektov/delov objektov za dejavnost

Projektant pri izdelavi projektov PGD, PZI in PID upoštevurbanistične in arhitekturne zahteve za graditev objektov/delov objektov za določeno dejavnost...