OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Avtoličar / avtoklepar

Ravnanje z nekaterimi posebnimi vrstami odpadkov za katere velja načelo razširjene odgovornosti proizvajalca

Vse spodaj navedene uredbe uvajajo načelo razširjene odgovornosti proizvajalca, kar v praksi pomeni, da se večina odgovornosti in stroškov za ravnanje z odpadki prenaša od končnega uporabnika na proizvajalca posameznih izdelkov in se nanaša tudi na posledice za okolje po tem, ko poteče njihova življenjska doba. Ta odgovornost se nanaša na zbiranje odsluženih izdelkov, neuporabnih snovi in materialov ter njihovo predelavo ali končno odstranjevanje.

Zavezanci-proizvajalci, pridobitelji in uvozniki lahko izvajanje svojih obveznosti samostojno zagotavljajo ali pa jih izpolnijo tudi tako, da jih s sklenitvijo ustrezne pogodbe prenesejo na podjetje, ki...