OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Avtoličar / avtoklepar

Pregledi nameščene gasilne opreme

V objektih so predvidoma nameščeni gasilniki in notranji zidni hidranti, katere je potrebno po Pravilniku o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov in Pravilniku o preizkušanju hidrantnih omrežij preizkušati s strani pooblaščenih izvajalcev.

Seznam pooblaščenih izvajalcev najdemo v seznamu pooblaščenih izvajalcev za vzdrževanje gasilnikov in ...