OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Avtoličar / avtoklepar

Pregledi sistemov aktivne požarne zaščite

Za zagotavljanje večje požarne varnosti ljudi in premoženja je lahko objekt opremljen z vgrajenimi sistemi aktivne požarne zaščite. Med te sisteme spadajo naprave za odkrivanje, javljanje in alarmiranje v primeru požara, naprave za odvod dima in toplote, naprave za gašenje požarov, naprave za zasilno napajanje in varnostna razsvetljava. Vgrajenimi sistemi aktivne požarne zaščite morajo biti poleg ustreznega načrtovanja tudi primerno vzdrževani.

Delodajalec mora v primeru, da ima vgrajeno aktivno požarno zaščito, poskrbeti za redne preglede v skladu z zakonodajo (Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne...