OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Avtoserviser / avtoelektričar

Navodila za varno delo in oznake na delovni opremi

Za delovno opremo je potrebno zagotoviti navodila za varno delo ter z njimi seznaniti zaposlene. Pomembno je, da so delavcem navodila vedno na voljo in so napisana njim v razumljivem jeziku.

Delovna oprema mora biti opremljena s signalnimi in opozorilnimi napravami za opozarjanje na preteče nevarne dogodke (npr. zagon stroja) ter imeti vse zahtevane:

  • oznake,
  • znake in
  • pisna opozorila za varno delo.

Nepravilna uporaba, nepoučenost, pomanjkljiva uporaba osebne varovalne opreme ter delovna oprema, ki ni varna, lahko povzroči nastanek poškodb. Npr.: pri rezilih, ...