OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Avtoserviser / avtoelektričar

Pregledi in preizkusi delovne opreme, (mehanske) nevarnosti

V avtoservisni dejavnosti se uporablja različna delovna oprema, naprave in ročno orodje, ki ob nepravilni uporabi in nepoučenosti lahko predstavlja nevarnosti za nastanek poškodb pri delavcih.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu  postavlja delodajalcu številne obveze, med drugim tudi redne periodične preglede in preizkuse delovne opreme ter urejenost vse potrebne dokumentacije

Delodajalec je po Pravilniku o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme dolžan...