OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Avtoserviser / avtoelektričar

Nevarnosti / tveganja za zaposlene

Nevarnost električnega toka

V servisni delavnici avtomobilskih vozil je veliko naprav, ki jih napaja električni tok. Če je naprava, ki jo napaja elektrika ali kabel električne naprave poškodovana, so lahko električne naprave nevarne tudi za uporabnike. Varnost električnih naprav je odvisna od načrtovanja, vgradnje, vzdrževanja in čiščenja.

Tveganja, povezana s priključki strojev ali inštalacij, ocenjujejo za to posebej usposobljeni strokovnjaki. Če je poškodovana električna inštalacija ali če mesta priključkov zaradi sprememb v delovnem prostoru (inštalacij tega prostora) ali v opremi niso več primerna, mora to popraviti ali...