OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Avtoserviser / avtoelektričar

Zahtevana izobrazba za nosilca dejavnosti

Avtomehanično delavnico lahko odprete z ustrezno srednjo poklicno izobrazbo.

 

Zaradi varovanja življenja, zdravja in premoženja ljudi ali zaradi zagotavljanja varstva okolja, je za opravljanje različnih obrtnih dejavnosti potrebna ustrezna poklicna usposobljenost. To določa Uredba o obrtnih dejavnostih (Ur.l. RS 63/13). Ta Uredba določa tudi obrtne dejavnosti in ustrezne poklicne usposobljenosti, za katere je treba pridobiti obrtno dovoljenje. Mednje sodi...