OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Avtoserviser / avtoelektričar

Nevarne snovi

Nevarne snovi so vse tiste, ki lahko zaradi fizikalnih, kemijskih ali bioloških škodljivosti povzročijo poškodbe ali zdravstvene okvare in so opredeljene kot nevarne v posebnih predpisih. Tudi v avtoservisni dejavnosti se uporabljajo nevarne kemične snovi (npr. v avtoličarski delavnici laki, razredčila, barve, topila, čistila, ipd.), zato se je potrebno seznaniti z nevarnimi lastnostmi in potrebnimi ukrepi za varno delo.

Obveznost delodajalca v primeru uporabe nevarnih snovi

Zagotoviti mora varnostni list, ki ga ob prvi dobavi proizvoda predloži dobavitelj in nato tudi ob vseh spremembah. Delodajalec je dolžan zagotoviti vse varnostno-...