OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Avtoserviser / avtoelektričar

Prva pomoč na delovnem mestu

Kadar iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nastanek nezgod pri delu, je potrebno zagotoviti, da je v delovnem procesu na vsakih 20 delavcev prisoten en delavec, ki je usposobljen za izvajanje prve pomoči. Tovrstno usposabljanje se lahko opravlja samo pri Rdečem križu Slovenije oziroma območnih izpostavah rdečega križa. Po petih letih se opravi preverjanje znanja.

V delavnici mora biti nameščen omarica/kovček za prvo pomoč, z navedenimi pomembnejšimi telefonskimi številkami (ime osebe, usposobljene za nudenje prve pomoči, pooblaščeni zdravnik, najbližji zdravstveni dom, policija, ipd.).

...