OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Avtoserviser / avtoelektričar

Usposabljanje delavcev za varno delo in preverjanje usposobljenosti

Delodajalec je dolžan delavca teoretično in praktično usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja, ob premestitvi na drugo delo, ob uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob vsaki spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu. Usposabljanje mora biti prilagojeno posebnostim in nevarnostim, ki izhajajo iz delovnega mesta in se izvaja po programu, ki izhaja iz ocene tveganja.

Opozarjamo predvsem na pomen praktičnega usposabljanja, ki je izredno pomembno, saj lahko prihaja do novosti, nove opreme in posledično tudi do novih nevarnosti oz.tveganj za delavce. 

Za koga je usposabljanje...