OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Avtoserviser / avtoelektričar

Varnost mladih delavcev

Kot delodajalec morate posebno skrb nameniti zagotovitvi varnosti in zdravje mladih delavcev ter pri izbiri ukrepov upoštevati posebna tveganja, katerim so ti delavci izpostavljeni pri delu, v skladu s posebnimi predpisi. 

 

Mladi delavci so vse osebe, ki so mlajše od 18 let in opravljajo delo na kakršnikoli pravni podlagi. Gledano s stališča zaposlovanja pa so mladi delavci tisti, ki so starejši od 15 let in mlajši od 18 let ter zaposleni s pogodbo o zaposlitvi.

Mladi...