OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Avtoserviser / avtoelektričar

Odlaganje odpadkov na odlagališčih

Odlaganje odpadkov na odlagališča ureja Uredba o odlagališčih odpadkov. Odpadke se sme odlagati le na urejena odlagališča, ki imajo za to ustrezna dovoljenja.

Povzročitelji odpadkov, ki se prepuščajo v odlaganje, morajo zanje enkrat v 12 mesecih pridobiti oceno odpadka, ki jo izdelajo pooblaščenci.

 

/Vsebine še dopolnjujemo, zato vas prosimo, da nas obvestite, če opazite pomanjkljivost ali napako./