OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Avtoserviser / avtoelektričar

Okoljske dajatve za onesnaževanje okolja

Avtoserviser je zavezanec za okoljske dajatve samo v primeru, ko je avtoserviser tisti, ki daje proizvod prvič na trg (se pravi, ko je uvoznik ali proizvajalec proizvoda).

 

Zavezanci za prijavo, obračun in plačilo okoljske dajatve so pravne oz fizične osebe, ki dajejo izdelek, ki je predmet dajatve na trg v RS, bodisi kot proizvajalci bodisi kot pridobitelji (uvozniki), ki pa so lahko obenem tudi...