OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Avtoserviser / avtoelektričar

Obveznost končnega uporabnika brez predhodnega dobavitelja

Končni uporabnik gum brez predhodnega dobavitelja je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki:

  • zaradi uporabe vozil v okviru izvajanja lastne dejavnosti sam pridobiva v EU ali uvaža iz tretjih držav gume ali vozila skupaj z vgrajenimi gumami, razen če gre za vozila, katerih predelava se izvaja v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z izrabljenimi motornimi vozili,
  • obnavlja izrabljene gume, pridobljene v EU ali uvožene iz tretjih držav, zaradi njihove uporabe na vozilih v okviru izvajanja lastne dejavnosti;

Končni uporabnik brez predhodnega dobavitelja mora zagotavljati predelavo izrabljenih gum, ki...