OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Avtoserviser / avtoelektričar

Obveznost zadnjega imetnika vozila

Zadnji imetnik mora izrabljeno vozilo oddati na zbiralnem mestu ali v obratu za razstavljanje, ki izvaja tudi prevzem izrabljenih vozil.

Ob oddaji izrabljenega zadnji imetnik prejme potrdilo o uničenju izrabljenega vozila, s katerim se potrjuje prevzem izrabljenega vozila in jamči, da je zanj zagotovljena obdelava skladno z zahtevo zakonodaje.

Potrdilo o uničenju vozila izda zadnjemu imetniku upravljavec obrata za razstavljanje, v katerem bo prevzeto izrabljeno vozilo obdelano. 

Odjava oddanega izrabljenega vozila

Zadnji imetnik mora potrdilo o uničenju vozila predložiti skupaj z registrskimi tablicami pri odjavi vozila v skladu s predpisi, ki urejajo registracijo motornih vozil.

Za potrdilo o...