OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Avtoserviser / avtoelektričar

Prevzem izrabljenega vozila v posebnih primerih

Upravljavec obrata za razstavljanje, ki je vključen v načrt ravnanja z izrabljenimi vozili ali skupni načrt, mora v obratu brezplačno prevzeti izrabljeno vozilo:

  • katerega oddajo odredi inšpektor, pristojen za varstvo okolja,
  • katerega odda izvajalec občinske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, če gre za zapuščeno vozilo,
  • katerega uničenje odredi sodišče ali davčni organ v skladu s predpisi, ki urejajo postopek upravljanja zaseženih predmetov, premoženja in varščin.

 

/Vsebine še dopolnjujemo, zato vas prosimo, da nas obvestite, če opazite pomanjkljivost ali napako./