OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Avtoserviser / avtoelektričar

Servisiranje klimatskih naprav - dodatne zahteve

Vsaka oseba, ki izvaja eno ali več dejavnosti: namestitev, vzdrževanje, popravilo, preverjanje uhajanja, zajemanje, recikliranje, razgradnjo opreme, predelavo in uničevanje ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov je dolžna imeti spričevalo o minimalni usposobljenosti za tisto dejavnost, kot določa Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh.

Avtoserviserji, ki izvajajo zajem plinov iz klimatskih naprav motornih vozil,  potrebujejo spričevalo "E"....