OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Avtoserviser / avtoelektričar

Nevarnosti za nastanek požara ali eksplozije

Največje nevarnosti za nastanek požara v poslovnem objektu predstavljajo:

  • Električne instalacije

Nastanku požara ali eksplozije pogosto botrujejo nepravilnosti pri električnih instalacijah, napravah in opremi, nepravilna namestitev in uporaba, zlasti problematična je preobremenjenost električnih instalacij, zaradi prevelikega števila priključkov in priključenih naprav.

  • Kajenje

Pogost vzrok požarov so nepravilno odvrženi cigaretni ogorki, ki zagorijo v stiku z gorljivo snovjo (npr...