OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Avtoserviser / avtoelektričar

Požarna straža – vroča dela

Do nastanka požara pride tudi zaradi neupoštevanja pravil pri izvajanju vročih del. Le ta se smejo opravljati le na podlagi posebnega dovoljenja in posebne priprave in zaščite območja.

Vroča dela so dela, kjer se uporablja odprt plamen ali drug izvor toplote ali uporaba orodja, ki tvori iskre, kar predstavlja nevarnost za požar.

Vroče delo ni samo plamensko ali električno varjenje, ampak tudi lotanje,...