OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Avtoserviser / avtoelektričar

Usposabljanje oseb odgovornih za gašenje in izvajanje evakuacije

Osebe, ki so v podjetju odgovorne za izvajanje začetnega gašenja in izvajanje evakuacije se morajo usposobiti pri izvajalcih, ki imajo pooblastilo Uprave RS za zaščito in reševanje. Kot velja za klasična usposabljanja je potrebno imeti program usposabljanja, ki ga potrdi delodajalec oz samozaposlena oseba, izvajalcu pa pridobi pisno pooblastilo za poizvedbo. 

Vsake tri leta se izvaja tudi periodično usposabljanje in preizkus usposobljenosti za...