OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Vulkanizer

Dejavnosti, ki ima po SKD (Standardna klasifikacija dejavnosti) naziv popravilo, montaža in zamenjava zračnic in plaščev, uravnovešanje koles v pogovornem jeziku pravimo vulkanizerstvo. Dejavnost spada v razred G45.2 Vzdrževanje in popravila motornih vozil. 

Za opravljanje te dejavnosti je potrebno izpolnjevati tudi IZOBRAZBENI POGOJ in sicer je potrebno imeti vsaj ustrezno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) - tj. Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka. Za pridobitev certifikata NPK mora kandidat dokazati v postopku preverjanja ali pa v postopku potrjevanja (na podlagi listin, ki dokazujejo, česar se je že naučil oz. kar že zna delati), da je delovno oz. strokovno usposobljen za opravljanje poklica....