OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Vulkanizer

Vzdrževanje in umerjanje delovne opreme

Vsa delovna oprema - stroji, naprave in orodja, mora biti pregledana, umerjena, preizkušena in vzdrževana ter biti v dobrem stanju.

VZDRŽEVANJE DELOVNE OPREME 

Delodajalec mora zagotoviti, da je delovna oprema vzdrževana v skladu z navodili proizvajalca delovne opreme. Po namestitvi in pred prvim zagonom, ali po premestitvi na drugo delovno mesto, jo mora pregledati pristojna oseba, ki izda potrdilo, iz katerega je razvidno, da je delovna oprema pravilno nameščena in da deluje v skladu s predpisi. Več informacij poiščite...