OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Vulkanizer

Zahtevana izobrazba za nosilca dejavnosti

Vzdrževalec pnevmatik in vulkanizer lahko postanete, če imate končano osnovno šolo in najmanj pridobljen certifikat NPK (nacionalna poklicna kvalifikacija).  

Pogoj velja tudi, če je vulkanizerstvo le vaša stranska dejavnost.

 

Zaradi varovanja življenja, zdravja in premoženja ljudi ali zaradi zagotavljanja varstva okolja, je za opravljanje različnih obrtnih dejavnosti potrebna ustrezna poklicna usposobljenost. To določa ...