OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Vulkanizer

Izjava o varnosti z oceno tveganja

Izjava o varnosti je dokument, ki ga mora imeti na podlagi 17. člena  Zakon o varnosti in zdravju pri delu - ZVZD-1 vsak delodajalec.

Izjava o varnosti je listina, v kateri delodajalec izjavi, da izvaja vse ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu glede preprečevanja nevarnosti in tveganja pri delu, obveščanja in usposabljanja delavcev, dajanja navodil, ustrezne organiziranosti ter zagotavljanja potrebnih materialnih sredstev v...