OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Vulkanizer

Prijava poškodbe pri delu na delovno inšpekcijo

Delodajalec mora na Inšpektorat RS za delo (IRSD) na predpisanem obrazcu

»Prijava nezgode - poškodbe pri delu (ER-8)«

takoj prijaviti vsako smrtno nezgodo, vsako nezgodo pri delu, katere posledica...