OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Vulkanizer

Strokovni delavec za varnost

Strokovni delavec je oseba, ki mu delodajalec poveri opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu.

Po novem zakonu (ZVZD-1) lahko pod določenimi pogoji tudi delodajalec opravlja posamezne  strokovne naloge s področja varnosti pri delu, seveda, če izpolnjuje predpisane pogoje. 

 

Šteje se, da je delodajalec izpolnjuje predpisane pogoje, če ima:

  •  opravljen splošni del...