OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Vulkanizer

Varnost mladih delavcev

Kot delodajalec morate posebno skrb nameniti zagotovitvi varnosti in zdravje mladih delavcev ter pri izbiri ukrepov upoštevati posebna tveganja, katerim so ti delavci izpostavljeni pri delu, v skladu s posebnimi predpisi. 

 

Mladi delavci so vse osebe, ki so mlajše od 18 let in opravljajo delo na kakršnikoli pravni podlagi. Gledano s stališča zaposlovanja pa so mladi delavci tisti, ki so starejši od 15 let in mlajši od 18 let ter zaposleni s pogodbo o zaposlitvi.

Mladi...