OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Vulkanizer

Zdravstveni pregledi

Zdravstvene zahteve za posamezna delovna mesta:

Zahteve opredeli delodajalec za vsako delovno mesto, v primeru zaposlovanja na novo je smiselno zdravstvene zahteve navesti že v razpisih za prosto delovno mesto. Podatke o zdravstvenih zahtevah najdemo v zdravstveni analizi tveganja, ki jo je izdelal pooblaščeni zdravnik medicine dela.

Preventivne zdravstvene preglede in izdelavo zdravstvene analize tveganja izvaja pooblaščen izvajalec medicine dela (zdravnik medicine dela, prometa in športa). Podrobnejše zahteve določa ...